Επιπλέον Υπηρεσίες

  • Συνδέσεις Internet – Δημιουργία e-mail                                               Εγκαθιστούμε ή αναβαθμίζουμε τον εξοπλισμό της νέας σας σύνδεσης ή της υπάρχουσας αντίστοιχα και δημιουργούμε ηλεκτρονικούς λογαριασμούς, ακόμα και στο επιθυμητό για εσάς Domain Name. (πχ. service@daskalakis.gr)
  •  Άμεση 24ωρη επικοινωνία με τον Η/Υ σας                                                        Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δουλεύετε στον Η/Υ σας, ακόμα και όταν δεν είστε εκεί. Δίχως την ανάγκη εγκατάστασης λογισμικού ή την παρουσία κάποιου συνεργάτη σας, μπορείτε να συνδεθείτε στον Η/Υ σας και να εργαστείτε σε αυτόν απομακρυσμένα όποια χρονική στιγμή επιθυμείτε.
  •  Αυτόματη διαδικασία αντιγραφής εφεδρικών αρχείων (data backup)          Είτε έχετε ένα σύνολο από προσωπικό υλικό, όπως φωτογραφίες & video, είτε θέλετε να ασφαλίσετε τη βάση δεδομένων της εφαρμογής που χρησιμοποιείτε, σας προσφέρουμε τη δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας μέσω αξιόπιστων συστημάτων, εξασφαλίζοντας τη διατήρηση και την ακεραιότητα των αρχείων σας.
  •  Ανάκτηση χαμένων πληροφοριών (data recovery)                                            Σε περίπτωση απώλειας των αρχείων σας, θα προσπαθήσουμε να τα ανακτήσουμε, χρησιμοποιώντας ενδεδειγμένο λογισμικό ανάκτησης δεδομένων.