Εμπορικές εφαρμογές

Κύριος στόχος μας είναι να βοηθήσουμε στην καλύτερη οργάνωση μέσω των ERP, CRM και WEB συστημάτων, τα οποία ενσωματώνουν τις εσωτερικές και εξωτερικές πληροφορίες των επιχειρήσεων.

Κατά κύριο λόγο καλύπτουν τις ανάγκες παρακολούθησης της Λογιστικής, Παγίων, Αποθήκης, Αξιόγραφων, Πωλήσεων Πελατών, Αγορών Προμηθευτών, Στατιστικών, Μισθοδοσίας. Πέρα όμως αυτών έχουν αναπτυχθεί εξειδικευμένα προγράμματα για Παραγωγή – Φάσεις παραγωγής και Κοστολόγηση Παραγωγής, Αυτοκίνητα – Ανταλλακτικά και service αυτοκινήτων, Ιατρικά μηχανήματα – Εγκαταστάσεις – Συμβάσεις – Service και τεχνική υποστήριξη, Πληροφορικά συστήματα για Συλλόγους, Βιβλιοπωλεία, Δισκογραφικές εταιρείες, Point of Sales κ.λ.π.

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα των εξελιγμένων υπηρεσιών μας, είναι η δυνατότητα παραμετροποίησης των προγραμμάτων, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ξεχωριστές απαιτήσεις κάθε επιχείρησης για μηχανογραφικές λύσεις υψηλών προδιαγραφών.
Οι λύσεις λογισμικού που σας προσφέρουμε, βοηθούν στη σωστή οργάνωση και αποτελεσματική χρήση πόρων (ERP) Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων, Εμπορικών επιχειρήσεων, Εταιρειών λιανικής και Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

Ακολουθώντας τους ρυθμούς ανάπτυξης αναβαθμίζουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας προς όφελος του πελάτη.